Print

Description

Laba,

Mūsų savarankiška specialistų organizacija dirba įvairiuose Lietuvos
miestuose prie didelių ir mažų objektų,veda tech. priežiūrą, vertina
vykdomas ir nebaigtas statybas. Atlieka tech. priežiūros kokybės auditą.
Pateikia visą informaciją, kuri pradžioje aptariama su NT atstovu ar kitu
suinteresuotu atstovu, o po to viešinama ar pateikiama rašytinėje formoje
pirkėjui,pardavėjui ar statytojui.
Kainos už tech. St. paslaugas yra konkurencingos, nes atestuoti
specialistai dirba asmeniškai, nesamdo specialistų-studentų, nedaro
nereikalingų-pridėtinių darbų, kurie nereikalingi, o tik sukuria " gero
darbo " iliuzija.
Taip pat vertiname NT Europos šalyje, vykdome tech. priežiūra ES šalyse,
pagal galiojančius tos šalie tech. ir teisinius reikalavimus. Tokia
paslauga asmeniškai ir smulkiai -aiškiai suderinama su užsakovu, nes jų
kokybės rezultatas turi būti atitinkamas ir skiriasi nei LR.
VISOS IŠVADOS PATEIKIAMOS KAIP IR INŽINIERINE TECH. KALBA, TAIP IR
ŽMOGIŠKAI SUPRANTAMA VISŲ KALBA. PRIEDO VISUOMET SMULKIAI SUPRANTAMAI
IŠAIŠKINAM UŽSAKOVUI KAS BLOGAI, KAIP GALIMA IŠVENGTI DEFEKTŲ IR PAŠALINTI
MAŽIAUSIOMIS SĄNAUDOMIS IR KODĖL NEVERTA VELTIS Į TEISMINIUS GINČUS IR
PYKTIS SU PARDAVĖJU IR PIRKĖJU AR STATYTOJU IR UŽSAKOVU.
Tad būtų įdomu dirbti su jūsų projektais ir užsakymais, atstovauti jus
ir jūsų klijentu interesus, derinant su jumis visą eigą ir keliant jūsų
paslaugų kokybės įvertį.
PAGARBIAI
www.spsc.lt
www.statiniudiagnostika.lt
Ž.V.Petrilis
Tel.: +3709871714 ( Vilniaus r.)
Tel.: +3705237947 ( Klaipėdos r.)
Lietuva nopic