Print

Description

registruotis į konsulinę misiją, kuri įvyyks š.m. spalio 27 - 30 dienomis, Sidnėjuje: „Dainava“ Sydney Lithuanian Club, 16-20 Meredith Street, Bankstown, NSW, 2200.
Misijos metu bus atliekamos šios konsulinės funkcijos:
- priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pasų išdavimo (keitimo), konsulinis mokestis – 100 eurų* (suaugusiems), 50 eurų* (nepilnamečiams vaikams ir pensininkams);
- priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, konsulinis mokestis* – 50 eurų;
- priimami prašymai dėl civilinės būklės aktų (užsienyje sudarytų LR piliečių santuokų, vaikų gimimo ir kt.) apskaitymo Lietuvoje, konsulinis mokestis – 20 eurų*;
- priimamos Lietuvos Respublikos piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijos, nemokamai.
* Konsulinis mokestis bus renkamas Australijos doleriais, pagal prieš misiją patvirtintą keitimo kursą, ir bus priimamas tik grynais pinigais. Taip pat prašome turėti tikslią mokesčio sumą.
Konsulinės paslaugos bus teikiamos tik asmenims, dėl jų atlikimo užsiregistravusiems iš anksto.
Dėl išankstinės registracijos prašome kreiptis į Gintą Viliūnas Tel: (02) 99696232; E-mail: gintav@optusnet.com.au

Contact

You don't have the right to see the ad contact
Sydney Kviečiame -